SPECIALIST PRODUCTIE

Domeniu AUTOMOTIVE
Oraș OARJA

Responsabilitati principale:

 • Asigură toți indicatorii de performanță;
 • Asigură realizarea necesarului echipei de producție subordonată standardele de calitate cerute de companie;
 • Ține evidența producției în vederea întocmirii rapoartelor de activitate;
 • Asigură îmbunătățirea continuă a calității și reducerea pierderilor și a rebuturilor;
 • Identifică nevoile și semnalele de formare a personalului din subordine și asigură formarea continuă;
 • Stabilește în conformitate cu structura organizatorică și matricele de competențe, responsabilitățile personalului din subordine;
 • Supraveghează buna funcționare a echipamentelor și instrumentelor și semnalează intervențiile necesare;
 • Realizează organizarea generală a activităților de producție, asigură forța de muncă necesară ;
 • Îndeplinește obiectivele stabilite pentru anul în curs (în domeniul de responsabilitate);
 • Realizează cantitatea, calitatea și respectă termenele de producție solicitate de client;
 • Curăță zona de producție în conformitate cu principiile 5S);
 • Realizează organizarea optimă a zonei de lucru, implementând schimbările care duc la îmbunătățirea producției;
 • Creează un climat de lucru și un mediu adecvat, care să susțină o comunicare reciprocă și să motiveze personalul să se implice la maximum în realizarea activităților din cadrul companiei;

Candidatul ideal:

 • Diplomă de licență în inginerie;
 • Minimum 2 ani de experiență într-o poziție similară;
 • Abilități solide de comunicare într-un mediu tehnic;
 • Competențe MS Office;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Experiența în domeniul auto este preferată;