SPECIALIST INCERCARI LABORATOR METALOGRAFIE

Domeniu AERO
Oraș PLOIESTI

Responsabilitati principale:

 • Asigura din punct de vedere al calitatii si cerintelor clientului receptia materiilor prime de prelucrat si conformitatea documentelor cu cerintele comenzilor;
 • Raspunde de activitatea din cadrul Laboratorului de procese speciale (Duritate + Metalografie);
 • Pregateste probele pentru analizele de laborator si etapele de lucru;
 • Eticheteaza si inscriptioneaza probele;
 • Elibereaza certificatele de incercari conform valorilor determinate si impuse de parametrii solicitati in documentatia tehnologica;
 • Tine evidentele din cadrul laboratorului prin consemnarea in formularele stabilite a: stocului de materiale consumabile, starea echipamentelor, rezultatele incercarilor;
 • Verifica din punct de vedere calitativ daca probele si piesele corespund standardelor de calitate si cerintelor prevazute in documentatie;
 • Reclama si incadreaza calitativ ca fiind neconforme produsele care nu sunt conforme cerintelor din documentatie;
 • Urmareste aplicarea instructiunilor de lucru la aparitia neconformitatilor, in cazul in care determinarile sunt neconforme;
 • Identifica deficientele de calitate si respinge receptia de etaloane specifice procesului de verificare a duritatii care nu îndeplinesc standardele, cu informarea imediata a managementului societatii;
 • Gestioneaza materialele auxiliare folosite in cadrul laboratorului;
 • Intocmeste rapoarte de neconformitate;
 • Utilizeaza echipamentele de masura si control din camera de inspectie;
 • Emite documentele care atesta calitatea produselor;
 • Participa la sedintele de analiza a neconformitatilor;
 • Propune masuri de rezolvare a neconformitatilor;
 • Admite sau respinge produsele inspectate;
 • Participa la rezolvarea cu maxima operativitate a reclamatiilor aparute de la clienti;
 • Aplica documentele sistemului calitatii;
 • Intocmeste planuri de inspectie;
 • Acorda sprijin departamentului de productie in aplicarea actiunilor corective si preventive luate ca urmare a neconformitatilor;
 • Raspunde pentru prejudiciile cauzate societatii ca urmare a nerespectarii sarcinilor si atributiilor de serviciu prezentate in Fisa postului, de care a luat cunostinta prin semnatura individuala;
 • Propune standarde si proceduri interne aferente asigurarii calitatii;
 • Furnizeaza, informatic sau prin alte mijloace, datele de feedback necesare superiorului ierarhic;
 • Rezolva si alte responsabilitati date de conducerea companiei ce pot avea legatura cu activitatea postului;
 • Efectueaza analize calitative tehnice in cadrul proiectelor;
 • Solutioneaza impreuna cu alti factori de raspundere pe linie de calitate, abaterile de la standardele de calitate intalnite de clienti;
 • Participa la şedinţe de analiza cauza-efect.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare tehnice;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Cunostinte operare PC si desen tehnic;
 • Cunostinte de proceduri de remediere a neconformitatilor, discontinuitati posibile, probabile si orginea lor;
 • Proceduri de control al calitatii;
 • Documentatie sistem calitate;
 • Limba Engleza: nivel avansat.