INGINER MENTENANTA

Domeniu AUTOMOTIVE
Oraș PITESTI

Responsabilitati principale:

 • Stabileste procedurile și strategiile de mentenanta preventiva;
 • Responsabil pentru diagnosticarea problemelor sesizate;
 • Asigură gestionarea pieselor de schimb utilizând software-ul (Silver Lake) și software-ul SAP;
 • Actioneaza in conformitate cu politicile TPM;
 • Asigură documentația de întreținere a echipamentului, consumul de piese de schimb, bugetul costurilor de întreținere, menținerea înregistrărilor statistice;
 • Organizează întâlniri pentru a dezbate standardele de elaborare, procedura de mentenanta, analiza siguranței locului de muncă și studiile privind pericolele sesizate;
 • Elaborează rapoartele privind defecțiunile aparute, asigurând legătura cu furnizorii externi de piese de schimb și servicii;
 • Oferă asistență tehnică pentru mentenanta instalațiilor și a echipamentelor industriale;
 • Elaborează analiza cauzelor de bază pentru defalcări / aspecte de calitate și stabileste acțiuni corective pentru acestea;
 • Responsabil pentru depistarea si rezolvarea problemelelor existente in ceea ce priveste piesele de schimb și modificarile aduse acestora;
 • Responsabil pentru implementarea 5S în zona de mentenanta a matrițelor și în zona de prelucrare a echipamentelor;
 • Asistă inginerul / managerul in gestionarea departamentului „Matrite” pentru a asigura desfasurarea optima a activitatilor;
 • Propune soluții pentru eliminarea situațiilor de risc;
 • Asigura organizarea locului de muncă;
 • Propune soluții pentru îmbunătățirea proceselor;
 • Efectuează (TMP);
 • Participă la diferite training-uri.

Candidatul ideal:

 • Studii superioare finalizate- inginerie;
 • Cunoștințe matrițe;
 • Cunostinte Limba Engleza- nivel conversational;
 • Cunostinte Software Mastercam X5 (CAM);
 • Cunostinte Solid Edge (CAD);
 • MCOSMOS, GeoPak Win și 3DTOL.