COORDONATOR SSM

Domeniu INDUSTRIAL
Oraș PITESTI

Responsabilitati principale:

 • Identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare post de lucru;
 • Ofera pregătire generală noilor angajați;
 • Asigura elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
 • Dezvoltă instrucțiuni pentru completarea și / sau aplicarea reglementărilor privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, ținând seama de particularitățile activităților și a unității, precum și de locurile de muncă / stațiile de lucru;
 • Organizeaza responsabilitățile în domeniul sănătății și siguranței, in concordant cu funcțiile exercitate, înregistrate în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Verifică cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților acestora în domeniul securității și sănătății la locul de muncă, stabilite prin descrierea postului;
 • Elaborează documentația tehnică necesară pentru informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății la locul de muncă;
 • Asigură formarea lucrătorilor in domeniul securității și sănătății la locul de muncă;
 • Evidențiază stațiile de lucru care necesită examene medicale suplimentare, precum și cele care necesită testarea competențelor și / sau control psihologic la recomandarea medicului de sănătate în muncă;
 • Tine evidența echipamentului de lucru și a echipamentului individual de protecție și asigură efectuarea controalelor regulate, dotărilor, etc. în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Intocmește rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrători în întreprindere și / sau unitate, în conformitate cu prevederile legale;
 • Stabilește aranjamentele organizatorice și responsabilitățile pentru protecția împotriva incendiilor;
 • Pregătește înregistrările individuale ale SU pentru ocuparea forței de muncă și oferă formare generală pentru noii angajați;
 • Elaborează instrucțiunile de protecție împotriva incendiilor și atribuțiile angajaților la locurile de muncă;
 • Organizează pregătirea personalului.

Candidatul ideal:

 • Diplomă universitară, studii tehnice;
 • Minimum 5 ani de experiență în poziții cu responsabilități similare, dintre care cel puțin 3 ani în companii cu producție specifica;
 • Specializarea și autorizarea în domeniul siguranței, situațiilor de urgență, prevenirii și combaterii incendiilor;
 • Cunoașterea legislației în domeniul sănătății și securității la locul de muncă și a situațiilor de urgență;
 • Microsoft Office (nivel avansat);
 • Fluent în limba engleză;
 • Cunoașterea foarte bună a legilor și a reglementărilor conexe în domeniu;
 • Bune abilitati utilizare PC si abilitati de aplicare in MS office (Word, Excel, PowerPoint, etc);
 • Factor de decizie;
 • Abilitati de comunicare, precum și abilități de negociere;
 • Abilitatea de a gestiona oamenii și echipele.